Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec

 

Zamówienia publiczne

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Do pobrania: informacja z dnia 03.01.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF)

Data publikacji: 03.01.2022 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 16.12.2021 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Do pobrania: informacja z otwarcia ofert (PDF)

Data publikacji: 16.12.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 08 grudnia 2021 r.

prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.)

„Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec” prowadzone jest przy użyciu miniPortalu dostępnego jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

Wszystkie dokumenty dotyczące tego postępowania dostępne są po linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc9feb77-5fb6-4418-91c6-1412bd22cc12

Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu platformy ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nazwa adresata na platformie ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WĄGROWIEC

Adres skrytki na platformie ePUAP do składania ofert i przekazania plików dołączanych do ofert:  /MOPS_WAGROWIEC/SkrytkaESP

Termin składania ofert: do 16 grudnia 2021 r. do godz. 8:00

Data publikacji: 08.12.2021 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na „Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Do pobrania: informacja o umieważnieniu postępowania (PDF)

Data publikacji: 06.12.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 19.11.2021 r.

prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych

„Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec” prowadzone jest przy użyciu miniPortalu dostępnego jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wszystkie dokumenty dotyczące tego postępowania dostępne są po linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bb149a9e-d3d3-4534-9cae-125e72f941e5

Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu platformy ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nazwa adresata na platformie ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WĄGROWIEC

Adres skrytki na platformie ePUAP do składania ofert i przekazania plików dołączanych do ofert:  /MOPS_WAGROWIEC/SkrytkaESP

Termin składania ofert: do 3 grudnia 2021 r. do godz. 8:00

Data publikacji: 19.11.2021 r.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWNIEŃ NA ROK 2021

 

Do pobrania: plan postępowań na 2021 r. (PDF)

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 27.11.2020 r.

prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1843 z 2019 r. ze zm.)

„Świadczenie w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Termin składania ofert do 9 grudnia 2020 r. do godz. 9:30

Do pobrania:

​​Data publikacji: 27.11.2020 r.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Z DNIA 27.11.2019

prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1843 z 2019 r)

„Świadczenie w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na  podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Termin składania ofert do 9 grudnia 2019 r. do godz. 9.30

Do pobrania:

​​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 31 maja 2019 r.

Na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1986 z 2018 r)

„Świadczenie w 2019 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2019 r. do godz. 09:30

Do pobrania:

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 17 maja 2019 r.

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1986 z 2018 r.)

"Świadczenie w 2019 roku specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec"

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 09:30

Do pobrania:

​​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
z dnia 07 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1986 z 2018 r)

„Świadczenie w 2019 roku specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie
decyzji administracyjnych MOPS Wągrowiec."

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 roku, do godz. 09:30

Do pobrania:

 


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi

Świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych lub w ogrzewalni, dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina miejska Wągrowiec

(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

Data publikacji: 25.07.2018 r.
Termin składania ofert: 31.07.2018 r.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 27052
Utworzono dnia: 02.03.2017

Historia publikacji

  • 03.01.2022 16:36, Administrator
    Edycja strony: Zamówienia publiczne
  • 16.12.2021 11:51, Administrator
    Edycja strony: Zamówienia publiczne
  • 08.12.2021 10:16, Administrator
    Edycja strony: Zamówienia publiczne